Data Kepala Adat

N ONAMAJABATANKAMPUNG/ KELURAHAN
1MARIAHKEPALA ADAT BESARKECAMATAN
2H. HASRINSYAH,U.S.PdKEPALA ADATMELAK ILIR
3JUNAIDIKEPALA ADATMELAK ULU
4FHILIPUS MLKEPALA ADATEMPAKUQ
5YOHANES ZAIDKEPALA ADATMUARA BUNYUT
6AMOSKEPALA ADATEMPAS
7ABDUL SALAMKEPALA ADATMUARA BENANGAQ