Jumlah Murid SD Negeri Per Kampung

KELURAHAN /KAMPUNGSDNJUMLAH MURID (ORANG)JUMLAH MURID (ORANG)
01. EmpasSDN.0077210
02. EmpakuqSDN.0054313
03. Muara BunyutSDN.00610210
04. Melak IlirSDN.00140624
SDN.00218215
JUMLAH58839
05. Melak UluSDN.003 31624
SDN.00446234
JUMLAH77858
06. Muara BenangaqSDN.008645
J U M L A H81647135