Jumlah Penerbitan Surat Tanah Per Kampung

KAMPUNG/KELURAHANJUMLAH YANG DITERBITKAN
1. Empas4
2. Empakuq19
3. Muara Bunyut41
4. Melak Ilir86
5. Melak Ulu126
6. Muara Benangaq4
Jumlah280