Jumlah Murid SMP Negeri Per Kampung

KAMPUNGSMPNJUMLAH MURID (ORANG)JUMLAH GURU (ORANG)
01. Empas-00
02. Empakuq-00
03. Muara BunyutSMPN.086219
04. Melak Ilir-00
05. Melak UluSMPN.01 642277
MTSN.014517
06. Muara Benangaq-00
J U M L A H398181